Ваня Итинова, "Спомен", 50х40, смесена техника

Запитване