Ваня Итинова, "Пролет", 40х40, смесена техника

Запитване