Ваня Итинова, Поглед отгоре, 50х50, смесена техника

Запитване