Ваня Итинова, Тихо се сипе, 40х40, смесена техника

Запитване