Хикмет Четинкая

Роден през 1958 г. в гр. Коня, Турция. Основното и гимназиалното си образование получава в гр. Денизли, Турция, а през 1982г. се дипломира във Факултета по изобразително изкуство на Университета "Гази" - Анкара. Хикмет Четинкая активно участва в художествения живот в Турция. Реализирал е над 50 самостоятелни изложби, някои от които в чужбина, взел е участие в над 400 групови изложби. Неговите изяви включват и ателиета и пърформанси на живо пред публика. Носител е на множество награди и е лауреат на редица конкурси, някои от които му дават възможност да реализира свои монументални творби в различни обществени обекти в Турция като министерства, летища и хотели. Живее и работи в Анкара, Турция, и в Торонто, Канада.

Хикмет Четинкая работи в сферата на живописта, като най-характерното за неговото творчество е че има за обект на изображение едно единствено цвете, а именно мак, цялата му творческа и житейска философия е изградена около него. Някои от творбите му носят характеристиките на пейзажната живопис, докато други са с чисто декоративно звучене, но всички са силно експресивни и въздействащи.