Здравка Василева

Родена на 30. септември 1977 г. в гр. Пловдив.
Завършила е Художествената гимназия „Цанко Лавренов” в гр. Пловдив през1996г. и Националната художествена академия „Николай Павлович” в София , специалност „Живопис” през 2021. Живее и работи в София.
От 2003 г. е член на Съюза на българските художници. В периода 2004-20012 старши асистент по живопис в Националната художествена академия – София, в ателието на проф. Валентин Колев.
2010г. защитава докторска дисертация. От 2012 г. е доцент по живопис  и композиция към катедра Живопис в Художествената академия. От 2020г. е ръководител на Кадедра "Живопис", Член на Академичния съвет и Заместник председател на Научния съвет на НХА. В момента Здравка Василева е Зам. Ректор по художественотворческа дейност на НХА София.

Творби на художничката са притежание на частни колекции в България, Русия, Турция, Австрия, Франция.

Здравка Василева работи в областта на фигуралната, пейзажната и интериорната живопис, картините ѝ са обединени не само стилово, композиционно и като сериозно изведен и защитен пластически възглед, но и като тематика и атмосфера, винаги около родния Пловдив. Фасадите, старите лампи и интериори, макар и безмълвни, ни пренасят в едно спокойно и уютно време, което, за съжаление, днес не достига на всеки от нас.