Димитър Несторов

Димитър Несторов е роден в Хасково през 1963.
Магистър по математическо моделиране и изкуствен интелект от СУ,
артистична фотография от АМТИИ Пловдив.
Работи като CIO в голяма българска компания.

Снима портрет, акт и композиция с черно-бял филм
повече от 30 години, а след 2010 и улични сцени, портрети и пейзажи,
използвайки най-съвременни цифрови технологии.
Участвал е в и има отличия от няколко изложби в България и Европа,
три самостоятелни изложби в София и Пловдив,
множество публикации в периодичния печат
и специализирани фотографски издания в България и Европа.