Обща зимна изложба

21 януари 2007 г. - 12 февруари 2007 г.