Румен Михайлов - изложба скулптура и живопис

25 септември 2014 г. - 13 октомври 2014 г.
Картини