Десетте на Аспект - юбилейна изложба

30 септември 2015 г. - 20 октомври 2015 г.