Голямата зимна изложба - живопис, графика, скулптура

12 януари 2016 г. - 23 февруари 2016 г.