Голямата лятна изложба - живопис, скулптура, графика

01 юли 2016 г. - 01 септември 2016 г.