Коледна изложба - Пленер Италия 2006

21 декември 2006 г. - 21 януари 2007 г.