Снежана Фурнаджиева – Юбилейна изложба

30 август 2018 г. - 11 септември 2018 г.