Голямата лятна изложба

01 юли 2019 г. - 02 септември 2019 г.
Картини