Здравко Палазов - "Песен за човека" (по Густав Малер)

03 септември 2019 г. - 24 септември 2019 г.