Голямата зимна изложба

07 януари 2022 г. - 15 февруари 2022 г.
Картини