Игната Василева - "Слънчеви градини"

16 февруари 2022 г. - 08 март 2022 г.
Картини
 • "Скрих се в градината", 30х40, маслени бои/платно
  "Скрих се в градината", 30х40, маслени бои/платно
 • "Красавица в майската градина", 50х70, маслени бои/платно
  "Красавица в майската градина", 50х70, маслени бои/платно
 • "Ботаническата градина на Амстердам", 38х46, маслени бои/платно
  "Ботаническата градина на Амстердам", 38х46, маслени бои/платно
 • "Лилиуми от малката градина", 33х46, маслени бои/платно
  "Лилиуми от малката градина", 33х46, маслени бои/платно
 • "На брега на река Огоста", 33х46, маслени бои/платно
  "На брега на река Огоста", 33х46, маслени бои/платно
 • Игната Василева, "Райска есен", 30х30, маслени бои/платно
  Игната Василева, "Райска есен", 30х30, маслени бои/платно