Станимир Видев, "Архитектоника", изложба живопис

29 юни 2022 г. - 15 юли 2022 г.

            В началото на лятото Станимир Видев открива деветата своя изложба в пространството на галерия Аспект, продължавайки с нея темата „Архитектоника“, която разработва напоследък.  Терминът архитектоника (от гръцки език archi, главен и tektoniké, строителство) в изкуството се използва за означаване съвкупността от елементи, които изграждат дадена творба и чрез тях се постига единство между съдържание и форма и взаимовръзка между съставните ѝ части. Архитектониката е общата конструкция на произведението, независимо дали говорим за живопис, музика или литература, а в картините на Станимир Видев тя обединява оригинални композиционни решения, хармония от сложни цветове и експресивност на изказа.

            В настоящата изложба са представени двадесетина картини, повечето от които са рисувани специално за пространството на Аспект, обединени не само от темата за архитектониката, но и от голямата любов на Станимир, родния Пловдив. „Темата, която ме е вълнувала за картините в тази изложба е любимият ми град с неговата архитектоника, излъчване, тоналност и силуети. Силуетите, които виждам всеки ден пред мен, докато се разхождам из градските улици. Силуетите на хората, които носят различни настроения и състояния. Силуетите на къщите, които се променят невероятно в зависимост от слънчевите лъчи, облачното време, дъждът или са огрени от лунната светлина…" – споделя художникът. Преобладават пейзажите, уловили типичните пловдивски очертания, кипарисите на Стария град, неповторимата атмосфера на Мараша, нажежените от яркото пловдивско слънце фасади в „Южен град“. Разбира се, не липсва и задължителната за всяка изложба на Станимир картина „Март“, както и  няколко фигурални композиции, които допълват и разнообразяват експозицията. В експозицията експресията е изведена до крайност, издържани в предимно тъмна гама, картините въздействат ултимативно и категорично, не оставят никого безразличен. Неколкократно отлагана във времето, тази изложба е буквално изстрадана от твореца, затова и въздействието е толкова силно, всяка картина е натоварена с много емоция, с експресивност и творческа мощ.