Обща лятна експозиция

04 юли 2008 г. - 31 август 2008 г.