Обща зимна изложба

01 януари 2009 г. - 09 февруари 2009 г.