Обща лятна изложба

01 юли 2009 г. - 01 септември 2009 г.