Обща зимна изложба

05 януари 2010 г. - 24 февруари 2010 г.
Картини