Изложба Ex libris - десет вариации и една колекция

22 февруари 2011 г. - 16 март 2011 г.
Картини
 • Димитър Келбечев
  Димитър Келбечев
 • Едуард Пенков, "Раждане"
  Едуард Пенков, "Раждане"
 • Живко Мутафчиев, "Събитие"
  Живко Мутафчиев, "Събитие"
 • Марин Груев
  Марин Груев
 • Петър Великов
  Петър Великов
 • Петър Лазаров
  Петър Лазаров
 • Роберт Баръмов
  Роберт Баръмов
 • Христо Керин
  Христо Керин
 • Христо Найденов
  Христо Найденов
 • Юлиян Йорданов
  Юлиян Йорданов
 • Димитър Келбечев
  Димитър Келбечев
 • Едуард Пенков
  Едуард Пенков
 • Живко Мутафчиев
  Живко Мутафчиев
 • Марин Груев
  Марин Груев
 • Петър Великов
  Петър Великов
 • Петър Лазаров
  Петър Лазаров
 • Роберт Баръмов
  Роберт Баръмов
 • Христо Керин
  Христо Керин
 • Христо Найденов
  Христо Найденов
 • Юлиян Йорданов
  Юлиян Йорданов
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев
 • От колекцията на Спас Халачев
  От колекцията на Спас Халачев