Хартиен свят - изложба на Пенка Никова (пластика), Васко Тенев (живопис)

27 март 2012 г. - 09 април 2012 г.
Картини
 • Пенка Никова, "Царствени особи", хартия
  Пенка Никова, "Царствени особи", хартия
 • Васко Тенев
  Васко Тенев
 • Васко Тенев, "Пейзаж" 1, хартия/смесена техника
  Васко Тенев, "Пейзаж" 1, хартия/смесена техника
 • Пенка Никова, "Белканто" 1, хартия
  Пенка Никова, "Белканто" 1, хартия
 • Пенка Никова, "Мечтата на ангела", хартия
  Пенка Никова, "Мечтата на ангела", хартия
 • Васко Тенев, "Пейзаж в сребро", стъкло/смесена техника
  Васко Тенев, "Пейзаж в сребро", стъкло/смесена техника
 • Васко Тенев, "Френска къща", хартия/смесена техника
  Васко Тенев, "Френска къща", хартия/смесена техника
 • Пенка Никова, "Белканто" 2, хартия
  Пенка Никова, "Белканто" 2, хартия
 • Пенка Никова, "Крилете на любовта", хартия
  Пенка Никова, "Крилете на любовта", хартия
 • Васко Тенев, "Фигура", дърво/смесена техника
  Васко Тенев, "Фигура", дърво/смесена техника
 • Васко Тенев, "Риба", дърво/смесена техника
  Васко Тенев, "Риба", дърво/смесена техника
 • Пенка Никова, "Слаб ангел", хартия
  Пенка Никова, "Слаб ангел", хартия