Цветан Лазаров, "Светът между черното и бялото", изложба живопис, 15 май - 4 юни 2024

15.05.2024 г. 17:00

Поредната изложба на Цветан Лазаров затвърждава така характерното за него тематично представяне и обединяване на платната около определена идея. Всичките му предишни екпозиции, а те са вече десет в галерия Аспект, са били подчинени на различно мото, убедително защитено с живописни средства. Настоящата изложба художникът е нарекъл „Светът между черното и бялото“, изхождайки от черното и бялото като абсолютни стойности и приликите и контаста между тях.

Черното и бялото в живописта, а и не само, са константи, те са абсолютни и са символ:  бялото - на светлината, а черното – на неговата противоположност, тоест липсата на светлина. Но бидейки абсолютни, те са фикция, не съществуват реално в чист вид, изтъкани са от нюанси, а това дава възможност на твореца да се наслаждава на целия спектър, да намира разнообразие и светлина в бялото и нейното цветно проявление в черните петна. Според Цветан Лазаров: „Контрастът тъмно – светло е основата, светлината е символ на битието и тя ми дава начин да се радвам и наслаждавам на живота. Аз я търся в нейните всевъзможни проявления – от отделния светъл лъч на Караваджо, който огрява обекта в тъмнината, която наричаме черно, до свят, почти изпепелен от светлина, която наричаме бяло.“ Нюансите в картините на Цветан са именно проявление на това вечно и изконно противопоставяне и зависимост, разработени умело от художника чрез различни сюжети. Не мога да не отбележа библейската тема в платна като „Ева и нейната сянка“, „Границата“, „Златна ябълка“, заимствана от Битие: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.“  Така черното губи смисъл като символ на мрака и става цвят, а всеки видим обект е триумф на светлината. Това е историята, разказана в картини като „Светлина и сянка“, „Малко черно в бялото“, „Светът между черното и бялото“.

В изложбата са представени 29 платна с различни размери и, както казва арторът: „Парадоксално, но това е най-цветната ми изложба до сега“. Всеки, който иска да се увери, да заповяда на откриването на 15 май, сряда, от 17.00 до 19.00 часа, а експозицията ще може да бъде разгледана до 4 юни.