Пенка Никова - скулптура / Илия Желев - живопис

05.11.2019 г. 18:00
Предстоящо откриване на съвместна изложба на Пенка Никова и Илия Желев на
05.11./вторник/ от 18:00 часа.