Настояща изложба - Генчо Накев, живопис, 28 април - 17 май 2022 г.

28.04.2022 г. 17:00

Генчо Накев представя поредната изложба-живопис в галерия Аспект. Експозицията се състои от 18 творби обединени от общата идея за абстрактна живопис силно повлияна от колажната техника в композицията.Подобно на колажа, отделните елементи (фрагменти) участват в играта с формата и цвета и съставят нова картинна реалност.Картинно пространство е наситено с емоциите на автора от посетени,обитавани и преживени реалии.Част от картините носят  наименования на конкретни обекти и места духовно повлияли на автора.