Nelly Tsenova

Images
 •  / not available /
  / not available /
 •  / not available /
  / not available /
 •  / not available /
  / not available /
Exhibitions
 • 15 December 2021 - 06 January 2022
  Коледната ни изложба е посветена на трима от основните художници на галерия Аспект, които през настоящата година празнуваха шейсетгодишен юбилей. Нели Ценова, Валери Ценов и Илия Желев са имена, които не се нуждаят от представяне, те са наложени творци със собствен почерк и ярко присъствие в съвременната българска и европейска живопис.
 • 06 March 2019 - 26 March 2019
 • 04 December 2007 - 25 December 2007