Румен Манолов

Румен Манолов е роден на 6 март 1964 г. в гр. Пловдив. През 1983 г. завършва Художествената гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив, а през 1991 г. - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“ при проф. Александър Терзиев. От 1991 г. член на Дружеството на пловдивските художници.

1993 – 1996 г. член на Управителния съвет на Дружеството на пловдивските художници

От 1994 г. член на Съюза на българските художници – секция „Живопис“

1996 – 1999 г. член на Управителния съвет на Дружеството на пловдивските художници

1996 – 1999 г. член на ръководството на секция „Живопис“, Съюз на българските художници, гр. София

Работи в областта на живописта и рисунката: пейзаж, натюрморт, композиция с тенденция към абстрактните форми.

Автор е на редица самостоятелни изложби. Участва в международни изложби в Турция 1992, 1998; Белгия, 1992; Германия 1995, 1996, 1998; Македония, 1997, 1998; Италия, 2016, 2018; Словакия, 2019.

Преподавател по изобразително изкуство и компютърна графика в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ гр. Пловдив от 1991 г.

 Награди: Специална награда на МОН (1994), (1995); награда „Неофит Рилски“ на МОН (2003). Почетна значка на град Пловдив (2014).

Номиниран за наградата „Мечът на Ромфея“, Пловдив – 2000 г.

Живее и работи в Пловдив.

Светла Москова споделя за художника:

„Много бързо той улови собствения си пулс. Усети магията на монохромните гами, от които неочаквано се раждат контрастни хармонии, графично изявени форми, играта на „гоненица“ между слънцето и сянката, тайнството на градския пейзаж. Градът премрежил очи в лятна следобедна сиеста, с меки, полегнали върху паважа отражения на покривите; сребриста тишина на притихналия вятър в голите клони на декемврийско утро; усмихнат щастливо слънчев лъч намигащ в отворения прозорец на светло пролетно утро; градът в прошарените сенки на есенно безоблачно небе…Наистина, може да се пише поезия по „сценария“ на руменовите живописни платна.“

 

Images