Exhibition in Mall Plovdiv - A. Vassilev, V. Tzenov, I. Zhelev, N. Itinov , R. Nechev, S. Videv

24 May 2014 - 30 June 2014
Images
 • Nedko Itinov, Antelopes, 35х35
  Nedko Itinov, Antelopes, 35х35
 • Rumen Nechev, Banners (mixed graphic technique)
  Rumen Nechev, Banners (mixed graphic technique)
 • Angel Vasilev, 65х54
  Angel Vasilev, 65х54
 • Valeri Cenov, Sea legends, 50х50
  Valeri Cenov, Sea legends, 50х50
 • Stanimir Videv, Tensely, 80х60
  Stanimir Videv, Tensely, 80х60
 • Iliya Zhelev, Around the Moon", 96х107
  Iliya Zhelev, Around the Moon", 96х107