General summer exhibition

23 June 2015 - 10 September 2015
Images
 • Iliya Zhelev
  Iliya Zhelev
 • Ivan Hristov-Groga
  Ivan Hristov-Groga
 • Kiril Haralampiev
  Kiril Haralampiev
 • Nina Petrova
  Nina Petrova
 • Vladimir Chukich
  Vladimir Chukich