Голямата зимна изложба

07 January 2022 - 15 February 2022