Iliya Zhelev - Painting exhibition

30 September 2010 - 18 October 2010
Iliya Zhelev
Images
 • Kite, 70х90
  Kite, 70х90
 • Green day, 80х60
  Green day, 80х60
 • New Moon coast, 60х50
  New Moon coast, 60х50
 • Sailing, 20х20
  Sailing, 20х20
 • Dream, 60х50
  Dream, 60х50
 • Morning Moon, 40х50
  Morning Moon, 40х50
 • White trip, 20х20
  White trip, 20х20
 • Blue coast, 60х50
  Blue coast, 60х50
 • Story with blue moon, 100х30, acrylic on canvas
  Story with blue moon, 100х30, acrylic on canvas
 • Winter fest, 100х150, acrylic on canvas
  Winter fest, 100х150, acrylic on canvas