Artists

News

Изложбата ще продължи до 15 февруари. Бихме искали да Ви информираме , че спазваме стриктно всички изисквания за предпазване от COVID-19, поради което официално откриване и коктейл не се предвиждат. В затвореното пространство на галерията предпазните маски са задължителни.